TAMBONG - KHAY MỰC - LĂN TAY- CHAI MỰC

4. TamBông – Khay mực – Chai Mực

TAMBONG - KHAY MỰC - LĂN TAY- CHAI MỰC

Lăn tay

95,000 

TAMBONG - KHAY MỰC - LĂN TAY- CHAI MỰC

Mực Shiny chai lớn 28ml

49,000 

TAMBONG - KHAY MỰC - LĂN TAY- CHAI MỰC

Mực Shiny chai nhỏ 10ml

29,000 

TAMBONG - KHAY MỰC - LĂN TAY- CHAI MỰC

Mực trodat

70,000 

TAMBONG - KHAY MỰC - LĂN TAY- CHAI MỰC

Tambong Dấu tự động S842, S843, S844,….

25,000 

TAMBONG - KHAY MỰC - LĂN TAY- CHAI MỰC

Tambong mực thông dụng

45,000 
.
.
.
.