4. TamBông – Khay mực – Chai Mực

Mực Thường: giá 50.000đ/chai + tambong thông dung 110x170mm 110.000đ/cái

Mực Dấu Việt Nam giá 95.000đ/chai

Mực Dấu Đài Loan giá 130.000đ/chai

 

.
.
.
.