Tambong Dấu tự động S842, S843, S844,….

25,000 

 Tam bông Shiny dùng với dấu tự động

Tambong của dấu Mã S842 giá 25.000đ

.
.
.
.