TAMBONG - KHAY MỰC - LĂN TAY- CHAI MỰC

4. TamBông – Khay mực – Chai Mực

DẤU ĐÁ - TRIỆN ĐÁ - DẤU GỖ

Đá Long Phụng

490,000 

DẤU ĐÁ - TRIỆN ĐÁ - DẤU GỖ

Đá ngọc bích trắng

550,000 

DẤU ĐÁ - TRIỆN ĐÁ - DẤU GỖ

Đá ngọc Trai trắng

750,000 

DẤU ĐÁ - TRIỆN ĐÁ - DẤU GỖ

Đá Ngọc tuyết trắng

590,000 

DẤU ĐÁ - TRIỆN ĐÁ - DẤU GỖ

Đá ngọc Xanh

390,000 

DẤU ĐÁ - TRIỆN ĐÁ - DẤU GỖ

Đá tỳ hưu đỏ

850,000 

DÂU ĐỒNG - DẤU NHẬT - DẤU SÁP - DẤU THẺ TÍCH ĐIỂM

Dấu đồng

120,000 

DÂU ĐỒNG - DẤU NHẬT - DẤU SÁP - DẤU THẺ TÍCH ĐIỂM

Dấu nhật – Dấu thanh đen – Dấu thanh

95,000 

DÂU ĐỒNG - DẤU NHẬT - DẤU SÁP - DẤU THẺ TÍCH ĐIỂM

Dấu thẻ tích điểm

95,000 
.
.
.
.