Thẻ Vip – Thẻ NV – Thẻ nhựa

– In thẻ nhân viên có hình ảnh, 

– In thẻ VIP, thẻ khách hàng, thẻ giữ xe có dập nỗi số và tên.

– Kích thước: 54x86mm

– Màu sắc tùy theo yêu cầu khách hàng,

– Sản xuất số lượng nhiều.

.
.
.
.