Thẻ Nhôm Cao Cấp

– Chất liệu: Nhôm cao cấp

– Màu sắc: Đa dạng

– Kích thước: 25x70mm

– Thẻ in UV nội dung cố định 

– Thẻ có thể phủ keo trong hoặc không phủ

– Sử dụng Kim cài hoặc nam châm.

.
.
.
.