Thẻ Nhôm Cao Cấp – Lồng Tên

– Chất liệu: Nhôm cao cấp

– Màu sắc: Đa dạng

– Kích thước: 25x70mm

– Thẻ in nội dung cố định phần trên và thay tên, chức vụ ở phần dưới.

– Thẻ có thể phủ keo trong ở phần in nội dung cố định.

– Sử dụng Kim cài hoặc nam châm.

.
.
.
.