Kệ Mica Để Giấy 2 mặt

Kệ mica 2 mặt: kích thước A4 (210x300mm), A5 (150x210mm) , 1/3A4 (100x200mm),……

Kệ mica: đế nhôm cao cấp, đế mica lùa, chân đế màu đen ,…..

 

.
.
.
.