Dấu Vuông – Dấu Công ty 4 dòng (Shiny-ĐàiLoan)

110,000 

​Dấu hiệu Dstamp việt nam giá 100.000Đ

​Dấu  tốt hiệu Shiny/troda đài loan/áo giá 110.000Đ

Kích thước mặt dấu: 21x57mm
Màu mực: xanh, đỏ, đen

.
.
.
.