Dấu Vuông – Dấu Công ty 3 dòng (Shiny-ĐàiLoan)

95,000 

​Dấu hiệu Dstamp việt nam giá 85.000Đ

​Dấu  tốt hiệu Shiny/troda đài loan/áo giá 95.000Đ

Kích thước mặt dấu: 17x46mm
Màu mực: xanh, đỏ, đen

.
.
.
.