Dấu tên+Chức danh – Dấu 2 dòng (Shiny-Đài loan)

65,000 

Dấu hiệu Shiny/Trodat Đài loan/Áo
Kích thước mặt dấu: 13x37mm
Màu mực: xanh, đỏ, đen
Giá 65.000đ/con
(Nếu tổng 1 lần Đặt từ 05 cái trở lên giá giảm 5.000đ/hộp)
(Lấy Dấu thường hiệu Dstamp giá – 10.000đ/con)

.
.
.
.