Dstamp – Dấu 2 dòng

55,000 

​Dấu hiệu Dstamp việt nam
Kích thước mặt dấu: 7x37mm
Màu mực: xanh, đỏ, đen
Giá 40.000đ/con (Áp Dụng 1 lần  Đặt từ 05 cái trở lên )

.
.
.
.