Dấu SAO Y BẢN CHÍNH (Dstamp-Việt nam)

45,000 

​Dấu hiệu Dstamp việt nam
Kích thước mặt dấu: 7x37mm
Màu mực: xanh, đỏ, đen
Giá 45.000đ/con
(Nếu tổng 1 lần  Đặt từ 05 cái trở lên giá giảm 5.000đ/hộp)

.
.
.
.