Dấu địa chỉ đóng hóa đơn

65,000 

​Dấu hiệu Dstamp việt nam giá 100.000Đ

​Dấu  tốt hiệu Shiny/troda đài loan/áo giá 110.000Đ

Kích thước mặt dấu: 21x57mm
Màu mực: xanh, đỏ, đen

Logo Phức tạp gia + 20k – 50k/con

.
.
.
.