Shiny – Dấu 2 dòng

65,000 

Dấu hiệu Dstamp việt nam
Kích thước mặt dấu: 13x37mm
Màu mực: xanh, đỏ, đen
Giá 55.000đ/con
(Nếu tổng 1 lần Đặt từ 05 cái trở lên giá giảm 5.000đ/hộp)

.
.
.
.