2. Dấu Hoàn Công Mực Tự Động/ Mực chìm ( Việt Nam)

Loại dấu : Mực Tự Động/ Mực chìm ( Việt Nam)

Kích thước : 60x120mm, 70x140mm, 80x160mm

 

Danh mục: Từ khóa:
.
.
.
.